MENU
Cart

Sinh phẩm chẩn đoán

  • Home
  • Sinh phẩm chẩn đoán
  • Showing 1 - 2 of 2 products
img

SARS-COV-2 POSITIVE CONTROL

2,000,000đ

Bao gồm các gói sản phẩm Primer, Probe và chứng dương dùng để phát hiện virus SARS CoV 2 theo khuyến cáo của WHO<br>...

img

SARS-COV-2 PRIMER-PROBE SET

3,000,000đ

Bao gồm các gói sản phẩm Primer, Probe và chứng dương dùng để phát hiện virus SARS CoV 2 theo khuyến cáo của WHO<br>...