Oligo Tube

* PHUSA Biochem chỉ cung cấp Oligo với độ tinh khiết cao, bao gồm:

  • PremiumOligoGA   : chiều dài từ 15 đến 70 base
  • LongOligoGA : chiều dài trên 70 base
  • HiOD Oligo : cho các ứng dụng cần nồng độ ở mức nanomole

* Sản phẩm được trữ và giao hàng dạng tube truyền thống.
* Các tube có nhãn riêng và tùy chỉnh 100µM (100pmol/ul) miễn phí.
* Giá của Oligo tùy thuộc vào độ dài và nồng độ được đảm bảo sau khi tổng hợp.
* Nếu quý khách chỉ cần nồng độ oligo thấp để tiết kiệm chi phí (2.000 VNĐ/ Base), vui lòng xem qua sản phẩm Oligo Plate.

NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
PremiumOligoGA.006 - 141.5 +95%+48h4.100,00/base
PremiumOligoGA.0115 - 353 +90%+48h4.100,00/base
PremiumOligoGA.0236 - 703 +85%+72h4.700,00/base
LongOligoGA.0171 - 1205 +80%96h6.700,00/base
LongOligoGA.02121+5+80%+96h8.000,00/base
HiOD Oligo.01-2015 - 302090%+48h11.500,00/base
HiOD Oligo.01-5015 - 305090%+48h27.000,00/base
HiOD Oligo.01-20015 - 3020090%+48h90.000,00/base
HiOD Oligo.02-2031 - 702085%+72h16.000,00/base
HiOD Oligo.02-5031 - 705085%+72h30.300,00/base
HiOD Oligo.02-20031 - 7020085%+72h112.500,00/base
HiOD Oligo.03-2071+2080%+72hContact Us

Phụ phí 25.000 VND cho mỗi oligo PremiumOligoGA.00 (từ 10 - 14 base) 

- Phụ phí cho mỗi oligo giao ở dạng khô: 30.000 VNĐ/oligo