G-Block

Đặt hàng
  • G-Block là những đoạn DNA sợi đôi
  • Độ chính xác cao
  • Giá cả phù hợp
  • Thời gian giao hàng nhanh chóng – cam kết giảm giá 20% nếu giao hàng chậm.
  • Kiểm chứng bằng kết quả giải trình tự, và điện di trên gel Agarose
  • Ứng dụng trong tạo dòng gene, nghiên cứu tạo đột biến, sửa đổi trình tự gene, đường chuẩn trong qPCR…
Kích thước
(bp)
Khối lượng
(ng)
Giá/gene (VNĐ)
(đã bao gồm thuế)
Thời gian giao hàng
(Ngày làm việc)
Up to 300 400 1.890.000 4 - 6 ngày
1.490.000 8 - 10 ngày
301 - 600 500 2.390.000 4 - 6 ngày
1.990.000 8 - 10 ngày
601 - 1000 500 3.090.000 4 - 6 ngày
2.690.000 8 - 10 ngày
1001 - 1200 1000 4.190.000 4 - 6 ngày
3.790.000 8 - 10 ngày
1201 - 1500 1000 4.990.000 8 - 10 ngày
1501 - 1800 1000 5.690.000 8 - 10 ngày
1801 - 2000 1000 6.090.000 8 - 10 ngày
> 2000 1000 Liên hệ 8 - 10 ngày