Gene Cloned

Đặt hàng

Là đoạn DNA sợi đôi đã được chèn vào Plasmid (dòng hóa) pUC19 hoặc pJET1.2

  • Trình tự gene được xác định chính xác bằng phương pháp giải trình tự.
  • Gene được chèn vào plasmid tạo dòng, sẵn sàng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Kích thước
(bp)
Khối lượng
(ug)
Giá/gene (VNĐ)
(đã bao gồm thuế)
Thời gian giao hàng
(Ngày làm việc)
Up to 300 4-5 2.990.000/gene 6-8 ngày
2.490.000/gene 10-15 ngày
301 - 750 4-5 3.690.000/gene 6-8 ngày
3.190.000/gene 10-15 ngày
751 – 1200 4-5 5.900/bp 10-15 ngày
1201 - 2000 4-5 6.900/bp 10-15 ngày
2001 - 3000 4-5 7.900/bp 10-15 ngày