Sinh Học Tổng Hợp

PHUSA Biochem cung cấp các đoạn DNA sợi đôi có chiều dài khác nhau, phục vụ cho các ứng dụng trong sinh học tổng hợp, từ G-Block đến các sản phẩm DNA đã được dòng hóa. Với ưu thế riêng về công nghệ, PHUSA Biochem luôn đảm bảo cung cấp các sản phẩm với chất lượng tốt và giá cả phù hợp trong thời gian nhanh nhất.

  • Giá cả phù hợp
  • Thời gian giao hàng nhanh chóng.
  • Kiểm tra chất lượng bằng phương pháp giải trình tự (Sequence – verified)