Dịch vụ Giải trình tự

Dịch vụ giải trình tự DNA

 
Bảng giá dịch vụ Giải Trình Tự (GTT)
Loại dịch vụ ĐVT Giá Trả kết quả (*)
1 chiều Mẫu 135.000 2-3 ngày
2 chiều Mẫu 260.000 2-3 ngày
Phí tinh sạch Mẫu   40.000 ---------
GTT + Blast định danh nấm Mẫu 300.000 3-5 ngày
GTT + Blast định danh vi khuẩn Mẫu 400.000 3-5 ngày
(*) Tùy vào số lượng và loại mẫu thời gian trả kết quả có thể sớm hoặc trễ hơn.
 
Yêu cầu về nồng độ và thể tích mẫu cần giải trình tự
STT Loại mẫu Nồng độ và thể tích yêu cầu
1 Sản phẩm PCR chưa tinh sạch [251-500bp] 20 ng/µL, 50 µL
2 Sản phẩm PCR đã tinh sạch [251-500bp] 20 ng/µL, 10 µL
3 Sản phẩm PCR chưa tinh sạch [>500bp] 40 ng/µL, 50 µL
4 Sản phẩm PCR đã tinh sạch [>500bp] 40 ng/µL, 10 µL
5 Plasmid đã tinh sạch 100 ng/µL, 10 µL
6 Sợi đơn DNA M13/phagemid đã tinh sạch 50 ng/µL, 10 µL
7 Mồi giải trình tự 5 pmol/µL, 10 µL