DNA Ladder

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-100Lad-50 DNA Ladder_50 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-1kb, 50uL 250.000,0
P-100Lad-100 DNA Ladder_100 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-1kb, 100uL 450.000,0
Tổng cộng: