Thiết bị - Máy móc

Với khẩu hiệu “Công nghệ Việt - Phục vụ Sinh học Việt”, PHUSA Biochem đã phát triển thành công hệ thống máy PCR P25 và Điện di DNA E100, góp phần phát triển nền Công Nghệ Sinh Học của Việt Nam. Trong quá trình thử nghiệm, các hệ thống máy này được đánh giá cao tại các phòng thí nghiệm Sinh Học Phân Tử trong và ngoài nước. Do đó, PHUSA Biochem đủ tự tin tiến tới thương mại hóa hệ thống này trên toàn cầu kể từ ngày 01/12/2018. Nhằm phục vụ Khách Hàng chu đáo hơn, PHUSA Biochem sẽ bắt đầu nhận đặt hàng kể từ ngày 01/11/2018.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, PHUSA Biochem  triển khai chương trình khuyến mãi dành cho những Khách hàng đầu tiên khi mua COMBO 35. Chương trình được áp dụng từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018