DNA Taq polymerase

Taq polymerase (hay Taq) là enzyme chịu nhiệt thường dùng trong các phản ứng PCR.

  • Nồng độ: 5U/µl
  • Hoạt động tối ưu ở 72oC
  • Độ tinh sạch >90%
  • Buffer trữ: 50% glycerol, 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% , Tween 20 và 0.5% Nonidet P-40.
  • Buffer PCR cơ bản: 10mM Tris-HCl, 50mM KCl, 1.5mM MgCl2 (pH 8.3).
  • Sản phẩm này có thể trữ ở nhiệt độ thường từ 3-5 ngày. 
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Taq-100 PHUSA Taq_100 DNA Taq polymerase, reaction buffer, 100 Unit 150.000,0
P-Taq-500 PHUSA Taq_500 DNA Taq polymerase, reaction buffer, 500 Unit 700.000,0
Tổng cộng: