Master mix 2X

PHUSA Master Mix 2X là hỗn hợp dung dịch có nồng độ 2X (đối với phản ứng PCR) của Taq DNA Polymerase, dNTPs và tất cả các thành phần cần thiết cho PCR ngoại trừ DNA template và mồi.

  • Dạng cung cấp: Tube 1,5ml hoặc chia nhỏ đủ dùng cho 1 phản ứng (thêm phụ phí)
  • Tiện lợi, dễ sử dụng.
  • Tiết kiệm thời gian và giảm sự nhiễm chéo.
  • Thích hợp cho các thể tích phản ứng 25µl và 50µl.
  • Có thể thêm Tracking Dye giúp load trực tiếp sản phẩm vào điện di mà không cần phối trộn thêm loading buffer.
  • Điều kiện trữ:
    • Nhiệt độ thường 5-7 ngày
    • Trữ ở -20oC: 70 ngày
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-MS2X-50 Master mix 2X_50 Master mix of DNA polymerase, dNTPs and reaction buffer (2X), 50 reactions 300.000,0
P-MS2X-100 Master mix 2X_100 Master mix of DNA polymerase, dNTPs and reaction buffer (2X), 100 reactions 500.000,0
P-TMS2X-50 Master mix 2X_50_Tracking dye Master mix of DNA polymerase, dNTPs, reaction buffer and tracking dye (2X), 50 reactions 310.000,0
P-TMS2X-100 Master mix 2X_100_Tracking dye Master mix of DNA polymerase, dNTPs, reaction buffer and tracking dye (2X), 100 reactions 520.000,0
Tổng cộng: