Master mix 2X


PHUSA Master Mix 2X là hỗn hợp dung dịch có nồng độ 2X của Taq DNA Polymerase, dNTPs và các thành phần cần thiết cho PCR ngoại trừ DNA template và mồi.

Sản phẩm Master Mix 2X Tracking dye có chứa thêm chất có tỉ trọng cao và màu chỉ thị giúp load trực tiếp sản phẩm sau khi PCR vào gel agarose mà không phải phối trộn thêm với bất kì loading buffer khác.

 

  • ​Thành phần Buffer sử dụng: 10 mM Tris-HCl, 75 mM KoAC, 2 mM MgCl2 (pH 8,5).
  • Tốc độ kéo dài mạch mới của Taq DNA polymerase: 1 kb/min.
  • Sản phẩm được cung cấp dưới dạng tube 1,5ml hoặc chia nhỏ đủ dùng cho 1 phản ứng (thêm phụ phí).
  • Tiện lợi, dễ sử dụng.
  • Tiết kiệm thời gian và giảm sự nhiễm chéo.
  • Thích hợp cho nhiều thể tích phản ứng khác nhau.
  • Sản phẩm này có thể bảo quản ở nhiệt độ thường từ 3-5 ngày. Sau khi nhận được sản phẩm vui lòng bảo quản như đã khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng.
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-MS2X-050 Master mix 2X_50 Nồng độ 2X, 50 phản ứng, thể tích 50 uL, 250.000
P-MS2X-100 Master mix 2X_100 Nồng độ 2X, 100 phản ứng, thể tích 50 uL 450.000
P-TMS2X-050 Master mix 2X_50_Tracking dye Nồng độ 2X, đã bổ sung tracking dye, 50 phản ứng, thể tích 50 uL. 270.000
P-TMS2X-100 Master mix 2X_100_Tracking dye Nồng độ 2X, đã bổ sung tracking dye, 100 phản ứng, thể tích 50 uL. 470.000
Tổng cộng: