EZ PCR mix

PHUSA EZ Mix là hỗn hợp chứa Taq DNA Polymerase, dNTPs đã được tối ưu cho một phản ứng PCR, có thể trữ và thao tác ở nhiệt độ phòng mà không cần đến các dụng cụ hỗ trợ khác như khay đá, buồng lạnh…. Các thành phần cần thiết khác như Buffer, DNA template và mồi sẽ được tính toàn và bổ sung sau.

  • Dạng cung cấp: 5µl trong 1 PCR tube (0.2ml)
  • Tiện lợi, dễ sử dụng.
  • Rút ngắn thời gian chuẩn bị phản ứng và giảm sự nhiễm chéo.
  • Thích hợp cho các thể tích phản ứng 25ul và 50µl.
  • Có thể lựa chọn thêm Tracking Dye giúp load trực tiếp sản phẩm vào điện di mà không cần phối trộn thêm các thành phần khác.
  • Điều kiện trữ:
    • Nhiệt độ thường 15 ngày
    • Trữ ở 4oC: 40 ngày
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-EZ-48 EZ mix_48 Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer (1X), 48 tubes 430.000,0
P-EZ-96 EZ mix_96 Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer (1X), 96 tubes 770.000,0
P-TEZ-48 EZ mix_48_Tracking dye Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer, tracking dye (1X), 48 tubes 450.000,0
P-TEZ-96 EZ mix_96_Tracking dye Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer, tracking dye (1X), 96 tubes 790.000,0
CSMix Custom PCR mastermix Master mix được chuẩn bị theo yêu cầu về nồng độ MgCl2, có sẵn primer… Contact Us
Tổng cộng: